Tomter søkes

Nye utbyggingsområder søkes. Er Optibo gruppen din nye samarbeidspartner?

Vi ønsker å komme i kontakt med tomtebesittere med tanke på å vurdere muligheter og verdier på tomter/eiendommer. Dersom du dere besitter eiendom som kan egne seg som et fremtidig boligområde er det bare å ta kontakt. Vi søker også etter eiendom for industri/næring.

– eiendom som kan egne seg for fremtidig boligområde

– bebygde områder med utviklingspotensiale, ombygging, fortetting, rehab. osv.

– Nærings/industriområder

– regulerte områder som ikke er utbygd

– fremtidige bolig/næringsområder som er avsatt i kommuneplan for Bergen eller omegn

Comments are closed.