Grunnane

Grunnane er ett prosjekt for Bergen Kommune.

Optibo vant anbudskonkuransen som gikk ut på å levere komplett bolig prosjekt på 10 leiligheter.

Her utførte vi arkitekt arbeidene og total entreprisen. Prosjektet ble overlevert Bergen kommune februar 2016.

This entry was posted in Referanse prosjekter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.