Gravdalsfeltet

Gravdalsfeltet er et meget spennende og unikt boligområde beliggende i åssiden fra Gravdalsvannet og opp mot byfjellsgrensen på Ørnarfjellet. Området er regulert til boligformål og skal bebygges med konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Området vil få helt ny infrastruktur som løser ut de nye boligfeltene samt eksisterende boliger. Opparbeidelse av ny infrastruktur er igang og pågår for fullt. Videre vil man starte på TP1 som utgjør snuplassen ved Gravdalsvannet (Hagesenteret) og ”sy” ny infrastruktur sammen med eksisterende hvor disse møtes. Ny infrastrukturen vil ha 2 kjørefelt i tillegg til fortau. Infrastrukturen vil overtas av Bergen kommune som kommunal vei ved ferdigstillelse.

Reguleringsområdet har en unik beliggenhet i form av nærhet til sentrum samtidig som man bor ” ute på landet”. Her er gode lekeområder, store friområder samtidig som man kun befinner seg 7 minutter fra Torvalmenningen. Man får her et flott blikkfang i Gravdalsvannet som nærmest ligger rett utenfor stuedøren. Dette gir område en spennende miks av muligheter. Tomteområdet har meget gode utsiktsforhold da man ligger høyt og fritt. Deler av området vil få utsikt over innseilingen til Bergen.

Reguleringsplan. Gravdalsfeltet

 

 

 

 

This entry was posted in Pågående prosjekter, Kommende prosjekter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.